ແຂນຄໍເສີມໂຊກໃສ່ມັນແລ້ວເຈົ້າຈະຊະນະຫວຍແນ່ນອນ.

ໃນຍຸກທີ່ຄົນເລີ່ມສົນໃຈເລື່ອງຄວາມເຊື່ອແລະໂຊກລາຍກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແຂນຄໍເສີມໂຊກ ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດທີ່ຄົນนิยมໃສ່ ເພາະເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕ ໂຊກລາຍ ແລະຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ໃນປັດຈຸບັນມີແຂນຄໍສາຍມູຫຼາຍຮູບແບບທີ່ເລືອກເຟີ້ ທັງແຂນຄໍດິນເຜິ້ງມາດຄຸນ ແຂນຄໍສັນຍາລັກມາດຄຸນ ແລະແຂນຄໍພະເຈົ້າຕ່າງໆ ແຕ່ລະຮູບແບບກໍມີຄວາມເຊື່ອແລະສຸຂະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ

ແຂນຄໍເສີມໂຊກຫີນມາດຄຸນ
ເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາແຂນຄໍເສີມໂຊກເພາະເຊື່ອວ່າແຕ່ລະຊະນິດຂອງຫີນມີພະລັງອັນມີປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຊກລາຍ ເງິນทอง ສຸຂະພາບ ຄວາມຮັກ ວຽກງານ ອື່ນໆ

ຫີນມະລົງທີ່ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ

 • ຫີນດິນໜາມສີເຫຼືອງ (Yellow Sandstone) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ເອີ້ນເງິນ ເອີ້ນຄຳ ຊ່ວຍໃຫ້ມີເງິນทองໄຫຼມາຕື່ມ
 • ຫີນມີ້ຈັກກະພັດ (Imperial Quartz) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕດ້ານໂຊກລາຍ ເອີ້ນຊັບ ເອີ້ນໂຊກລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັ່ງມີ
 • ຫີນຢູນາໄກດ (Unakite) ຊື່ວ່າ ຫີນໂຊກລາຍ ຫີນຖືກຫວຍ ເຊື່ອกันว่าຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື່ອມຊື່ ຊ່ວຍໃຫ້ຖືກຫວຍ
 • ຫີນສີນາວ(Blue Sapphire)  ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ໂຊກດີ ຄວາມສຳເລັດ ຊ່ວຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 • ຫີນພີລາ (Ruby) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ຄວາມຮັກ ສະເໜ່ສົດຊື່ນ ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮັກທີ່ດີ

ແຂນຄໍເສີມໂຊກ ສັນຍາລັກອັນດີ
ສາຍແຂນສັນຍາລັກອັນປະເສີດແມ່ນສາຍແຂນສາຍ Mu ທີ່ມີສັນຍາລັກອັນເປັນກຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບພວກມັນ, ເຊັ່ນ: ສັນຍາລັກຂອງພະເຈົ້າ.ສັນຍາລັກຂອງໂຊກລາບຕາມຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆແລະອື່ນໆເຊື່ອກັນວ່າສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເສີມດວງຊະຕາຂອງເຈົ້າໃນດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຊກ, ເງິນ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັກ, ວຽກງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ສັນຍາລັກມາດຄຸນທີ່ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມໂຊກຊາຕດ້ານໂຊກລາຍ

 • ສັນຍາລັກພະພິກເກດ (Ganesha) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ຄວາມສຳເລັດ ຄວາມສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ
 • ສັນຍາລັກປີເຊຍ (Pi Xiu) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ເອົາເງິນ ເອົາໂຊກລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັ່ງມີ
 • ສັນຍາລັກຄວາງອຸ (Guan Yu) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ອຳນາດ ຄວາມມີบารมี ຊ່ວຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ
 • ສັນຍາລັກດາວຫ້າແຈ (Pentacle) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ຄວາມສຳເລັດ ປົກປ້ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ມີໂຊກ
 • ສັນຍາລັກດອກບົວ (Lotus) ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ ຄວາມສາມາດ ຄວາມສຳເລັດ ຊ່ວຍໃຫ້ສຳເລັດຜົນ

ແຂນຄໍເສີມໂຊກ ເທບ
ແຂນຄໍພະເຈົ້າ ເປັນແຂນຄໍສາຍມູທີ່ມີສັນຍາລັກພະເຈົ້າຢູ່ ເຊັ່ນ: ພະພິກເຫນເສ, ພະມາລີ, ພະພຣະມູນຽມ ເປັນຕົ້ນ ເຊື່ອວ່າພະເຈົ້າເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປົກຄອງແລະประทานພອນໃຫ້ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມສຸກ, ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ໂຊກລາຍ

ພະເຈົ້າທີ່ເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໃນດ້ານໂຊກລາຍ

 • ພະພິກເນດສະ (Phiphitneths) ເຊື່ອວ່າເປັນພະເຈົ້າຂອງຄວາມສຳເລັດ ຄວາມສາມາດ ໂຊກລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ສຳເລັດ
 • ພະມາລາລັກຊີ (Phamalaracsi) ເຊື່ອວ່າເປັນທີ່ພະຍາບັນຂອງໂຊກລາຍ ຄວາມຮັ່ງມີ ຄວາມຮັກ ຊ່ວຍໃຫ້ຮັ່ງມີ ມີຄວາມຮັກທີ່ດີ
 • ພະພະຣະມາ (Phaphrama) ເຊື່ອວ່າເປັນພະເຈົ້າຂອງການສ້າງ ຄວາມສາມາດ ໂຊກລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ສຳເລັດ

ຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບ ແຂນຄໍເສີມໂຊກ
ຄວາມເຊື່ອກ່ຽວກັບແຂນຄໍເສີມໂຊກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວບາງຄົນເຊື່ອວ່າແຂນຄໍເສີມໂຊກສາມາດຊ່ວຍເສີມສວຍໂຊກຊາຕໂຊກລາຍແລະຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້ແທ້ໆໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນເຊື່ອວ່າພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງປະດັບເພື່ອຄວາມສີລິມົງຄົງເທົ່ານັ້ນຢ່າງໃດກໍຕາມບໍ່ວ່າໃຜຈະເຊື່ອຫຼືບໍ່ເຊື່ອການເລືອກແຂນຄໍເສີມໂຊກກໍຄວນເລືອກແຂນຄໍທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະເພີນໃຈ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ

ຄຳແນະນຳການເລືອກ ແຂນຄໍເສີມໂຊກ
ການເລືອກແຂນຄໍເສີມໂຊກນັ້ນຄວນພິຈາລະນາຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້

 • ຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຂຶ້ນກັບວ່າແຕ່ລະຄົນເຊື່ອວ່າແນວໃດ
 • ສີ ສີຂອງຫີນຫຼືສັນຍາລັກສີมงคลແຕ່ລະສີມີຄວາມໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ
 • ຂະໜາດ ຄວນເລືອກຂະໜາດທີ່ພໍດີກັບຂາມ
 • ວັດສະດຸ ຄວນເລືອກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະທົນทาน

ການເບິ່ງແຍງ ແຂນຄໍເສີມໂຊກ
ການດູແລແຂນຄໍເສີມໂຊກໃຫ້ຢູ່ຄຽງກັບພວກເຮົາໄປດົນໆ ຄວນຊໍາລາຍແຂນຄໍຢ່າງເປັນປົກກະຕິດ້ວຍນໍ້າຈືດແລະສະບູອ່ອນໆ ຫຼີກລ່ຽງການຕິດຕໍ່ກັບນໍ້າຮ້ອນຫຼືສານເຄມີ ແລະບໍ່ຄວນຖອກແຂນຄໍອອກຈາກມືເລື້ອຍໆ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງ ຜູ້ໃດທີ່ຍັງລັງເລກວ່າຈະຊື້ແຂນຄໍເສີມໂຊກດີບໍ່ ພວກເຮົາແນະນໍາວ່າຄວນเป็นอย่างยิ่ง ຍິ່ງສາຍຊື້ຫວຍຫວັງເງິນຄືພວກເຮົາກໍຕ້ອງມີຕິດຕໍ່ເປັນກຳລັງໃຈ ລາຄາບໍ່ແພງເພີ່ມທີ່ໄດ້ໂຊກລາຍຕິດຕໍ່ລົງອີກ ບໍ່ມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວຫັ້ນ