ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ​ປະ​ເພດ ກ .

 • ຝັນເຫັນ ກ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຈະໄດ້ຂ່າວດີ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກ ເປັນອັກສອນຕົ້ນໃນຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍດີ ເຊັ່ນ: ໂຊກລາຍ ຄວາມສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນ ກ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືຂ່າວດີ
  ເລກດີ: 0, 2, 9
 • ຝັນເຫັນ ກະ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ລາບລອຍ ຈະໄດ້ຂ່າວດີຈາກຍາດອາວຸດ ກະເປັນສັດທີ່ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຊກລາຍຫຼືຄວາມໂຊກດີ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນ ກະ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືຂ່າວດີ
  ເລກດີ : 1, 2, 8
 • ຝັນເຫັນ ກະງຶດ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍກ້ອນໃຫຍ່ ຈະໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ກະງຶດເປັນສັນຍາລັກຂອງໂຊກລາຍແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນ ກະງຶດ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍກ້ອນໃຫຍ່ຫຼືປະສົບຜົນສຳເລັດ
  ເລກດີ : 7, 8, 9
 • ຝັນເຫັນ ໄກ່ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍຈາກເພດຂ້າງຂວາ ຈະໄດ້ຂ່າວດີຈາກການເດີນທາງ ໄກ່ເປັນສັດທີ່ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດຂ້າງຂວາແລະການເດີນທາງ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນ ໄກ່ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືຂ່າວດີຈາກເພດຂ້າງຂວາຫຼືການເດີນທາງ

ເລກດີ : 2, 5, 9

 • ຝັນເຫັນ ແກ້ວການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍຈາກການເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານ ແກ້ວເປັນສັດທີ່ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນແກ້ວ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືຄວາມສຳເລັດໃນວຽກງານ

ເລກດີ : 1, 4, 7

 • ຝັນເຫັນ ກາລະໂຣກ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າຈະຕ້ອງລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ຈະຕ້ອງລະວັງເລື່ອງອຸບັດຕິເຫດ ກາລະໂຣກເປັນໂຣກຮ້າຍແຮງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນກາລະໂຣກ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການເຕືອນໃຫ້ລະວັງເລື່ອງສຸຂະພາບຫຼືອຸບັດຕິເຫດ
  ເລກດີ : 2, 5, 6
 • ຝັນເຫັນກາມທັບ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າຈະໄດ້ພົບຄວາມຮັກແທ້ ຈະໄດ້ສຳເລັດໃນຄວາມຮັກ ກາມທັບເປັນເທບທາງດ້ານຄວາມຮັກດັ່ງນັ້ນການຝັນເຫັນກາມທັບຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຫຼືໂຊກດີໃນຄວາມຮັກ
  ເລກດີ : 3, 5, 7
 • ຝັນເຫັນກ້ວຍ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍຈາກການເດີນທາງ ຈະໄດ້ຂ່າວດີຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ກ້ວຍເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງ ດັ່ງນັ້ນ ການຝັນເຫັນ ກ້ວຍ ຈຶ່ງມັກໝາຍເຖິງການໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືຂ່າວດີຈາກການເດີນທາງຫຼືຍາດພີ່ນ້ອງ
  ເລກດີ : 1, 6, 7
 • ຝັນເຫັນກິ່ງໄມ້ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຝັນເຫັນກິ່ງໄມ້ແຕກຫຼືແຫ້ງຫວາຍ ສະແດງວ່າອາດຈະກຳລັງປະສົບเคราะห์ຍາດ ຫຼືສູນເສຍຊັບສິນອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຈາກການກະທຳຂອງຕົນເອງ ຫຼືຈາກການກະທຳຂອງຄົນອື່ນກໍໄດ້ຄວນລະວັງລະວຽນແລະລະມັດລະວັງໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  ເລກດີ : 8, 6, 7
 • ຝັນເຫັນ ກອງຫຍ້າ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຖ້າຝັນໄດ້ນອນຢູ່ເທິງກອງຫຍ້າ ຫຼືເຫັນກອງຫຍ້າສົດອຸດົມ ສະແດງວ່າຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຊົ່ວຄາວ ຫຼືມີການເດີນທາງໄກໄປບ່ອນທີ່ร่มรื่นແລະສວຍງາມອາດຈະເປັນການພັກຜ່ອນເພື່ອເຕື່ອນບົດບາດໃຫ້ຕົນເອງຫຼືເພື່ອທ່ອງທຽວພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວແລະຄົນຮັກ
  ເລກດີ : 19, 28, 47
 • ຝັນເຫັນ ກະບອກ ຫຼື ໄດ້ຍິນສຽງກະບອກຮ້ອງ ໝາຍວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ອາດຈະໄດ້ພົບເຫັນຄົນຮັກ ຫຼື ໄດ້ເດີນທ່ຽວໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຫວັງໄວ້
  ເລກດີ: 03, 12, 21
 • ໄດ້ເຫັນແວງ ຫຼື ຖືແວງຢູ່ໃນມື ໝາຍວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບມໍລະດົກ ອາດຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຫຼື ໄດ້ໂຊກລາຍຈາກການຫວາຍດີ

ເລກດີ: 04, 13, 22

 • ໄດ້ເຫັນກະຫວາຍ ຫຼື ໃຊ້ກະຫວາຍຕົ້ມນ້ຳ ໝາຍວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ການອຸປະຖຳ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື ໄດ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ງານທີ່ດີ

ເລກດີ: 05, 14, 23

 • ໄດ້ເຫັນກະຫວາຍຊາ ຫຼື ໃຊ້ກະຫວາຍຊາຊັກຊາ ໝາຍວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີການເດີນທາງໄກໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຜ່ອນຄາຍແລະງາມ ອາດຈະເປັນການພັກຜ່ອນເພື່ອຕື່ມພະລັງໃຫ້ຕົນເອງ

ເລກດີ: 06, 15, 24