ทำนายฝันหมวด น.

 • ฝันเห็น นก ทำนายฝัน ว่าเห็นนกบินอยู่บนฟ้า แสดงว่าอาจกำลังรู้สึกอิสระหรือมีความหวัง อาจกำลังได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ หากฝันเห็นนกร้องเพลง แสดงว่าอาจได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  เลขเด็ด : 8, 9, 5
 • ฝันเห็น น้ำ ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นน้ำใส แสดงว่าอาจกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตหรืออารมณ์ในทางที่ดี อาจกำลังได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ หากฝันเห็นน้ำขุ่น แสดงว่าอาจกำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่าง อาจกำลังรู้สึกเศร้าโศกเสียใจฅ
  เลขเด็ด : 4, 3, 1
 • ฝันเห็น นกฮูก ทำนายฝัน ว่าเห็นนกฮูกมองมาที่คุณ แสดงว่าอาจกำลังได้รับปัญญาหรือความรู้ใหม่ๆ อาจกำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่ต้องใช้ปัญญาแก้ไข หากฝันเห็นนกฮูกร้อง แสดงว่าอาจได้รับลางสังหรณ์บางอย่าง
  เลขเด็ด : 1, 0, 9
 • ฝันเห็น นางนวล ทำนายฝัน ว่าเห็นนางนวลบินอยู่บนฟ้า แสดงว่าอาจกำลังรู้สึกอิสระหรือมีความหวัง อาจกำลังได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ หากฝันเห็นนางนวลกำลังบินมาหาคุณ แสดงว่าอาจกำลังมีความสุข
  เลขเด็ด 4, 6, 1
 • ฝันเห็น นางรำ ทำนายฝัน ว่าเห็นนางรำกำลังเต้นรำ แสดงว่าอาจกำลังได้รับความสุขหรือความเพลิดเพลิน อาจกำลังได้รับความสำเร็จในงานศิลปะ หากฝันเห็นนางรำกำลังเต้นรำให้คุณดู แสดงว่าอาจกำลังได้รับความรัก
  เลขเด็ด : 4, 5, 2
 • ฝันเห็น นางงาม ทำนายฝัน ว่าเห็นนางงามกำลังเดินผ่านคุณ แสดงว่าอาจกำลังได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ อาจกำลังได้รับความรัก หากฝันเห็นนางงามกำลังยิ้มให้คุณ แสดงว่าอาจกำลังได้รับโอกาสที่ดี
  เลขเด็ด : 2, 1, 0
 • ฝันเห็น น้ำตา ทำนายฝัน ว่าเห็นตัวเองร้องไห้ แสดงว่าอาจกำลังรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ หากฝันเห็นคนอื่นร้องไห้ แสดงว่าอาจได้รับข่าวร้ายจากคนรู้จัก
  เลขเด็ด : 1, 3, 7
 • ฝันเห็น นักแสดง ทำนายฝัน ว่าเห็นนัก แสดงว่าอาจกำลังได้รับความรู้หรือทักษะใหม่ๆ อาจกำลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ อาจกำลังได้รับเกียรติหรือชื่อเสียง
  เลขเด็ด 8, 0, 1
 • ฝันเห็น นา ทำนายฝันว่า อาจได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากฝันเห็นนาข้าวที่ถูกน้ำท่วม แสดงว่าอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทอง
  เลขเด็ด : 1, 0, 8
 • ฝันเห็น นาค ทำนายฝัน ว่าเห็นนาคตัวใหญ่ แสดงว่าอาจได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากฝันเห็นนาคพ่นน้ำ แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ
  เลขเด็ด : 9, 1, 0
 • ฝันเห็น นาฬิกา ทำนายฝัน ว่าจะได้รับโอกาสใหม่ๆ หรืออาจต้องรีบตัดสินใจบางอย่าง หากฝันเห็นนาฬิกาที่ถูกไฟไหม้ แสดงว่าอาจสูญเสียโอกาสหรือต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต
  เลขเด็ด : 1, 0, 6
 • ฝันเห็น นางพระยา ทำนายฝัน ว่าเห็นนางพระยาสวยสง่า แสดงว่าอาจได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากฝันเห็นนางพระยาถูกทำร้าย แสดงว่าอาจสูญเสียอำนาจหรือต้องเผชิญกับอุปสรรค
  เลขเด็ด : 7, 1, 2
 • ฝันเห็น นม ทำนายฝัน ว่าอาจได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากคนรัก หากฝันเห็นนมเปรี้ยว แสดงว่าอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต
  เลขเด็ด : 5, 1, 3
 • ฝันเห็น น้ำมัน  ทำนายฝัน ว่าจะได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากฝันเห็นน้ำมันหก แสดงว่าอาจสูญเสียอำนาจหรือต้องเผชิญกับอุปสรรค
  เลขเด็ด : 1 , 2, 0