ทำนายฝันหมวด ค.

 • ฝันเห็น คน ทำนายฝัน ว่าคนเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างกัน หากฝันเห็นคน แสดงว่าอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน หรือคนรัก
  เลขเด็ด : 0, 1, 2
 • ฝันเห็น ควาย ทำนายฝัน ว่าเห็นควาย แสดงว่าอาจหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความโชคดี
  เลขเด็ด : 0, 2, 8
 • ฝันเห็น คนตาย ทำนายฝัน ว่าคนตายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง หากฝันเห็นคนตาย แสดงว่าอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต
  เลขเด็ด : 0, 1, 4
 • ฝันเห็น ครัว ทำนายฝัน ว่าครัวเป็นสัญลักษณ์ของอาหาร ครอบครัว และความรัก หากฝันเห็นครัว แสดงว่าอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้
  เลขเด็ด : 1, 2, 3
 • ฝันเห็น คางคก ทำนายฝัน ว่าคางคกเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์ หากฝันเห็นคางคก แสดงว่าอาจหมายถึงโชคลาภหรือข่าวดี
  เลขเด็ด : 0, 1, 3
 • ฝันเห็น ครก ทำนายฝัน ว่าครกเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานหนักและความอดทน หากฝันเห็นครก แสดงว่าอาจหมายถึงการทำงานหนักเพื่อความสำเร็จ
  เลขเด็ด : 2, 3, 4
 • ฝันเห็น คลอง ทำนายฝัน ว่าเห็นคลอง หากฝันเห็นคลองที่กว้างใหญ่ แสดงว่าอาจหมายถึงการเดินทางไกล หากฝันเห็นคลองที่แคบ แสดงว่าอาจหมายถึงการเดินทางใกล้ๆ หากฝันเห็นคลองที่มีน้ำใส แสดงว่าอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น
  เลขเด็ด : 1, 2, 3
 • ฝันเห็น ครู ทำนายฝัน ว่าเห็นครูที่เราเรียนอยู่ แสดงว่าอาจหมายถึงความรู้หรือคำแนะนำที่เราได้รับจากครู หากฝันเห็นครูที่เราเคยเรียนด้วย แสดงว่าอาจหมายถึงความรู้หรือคำแนะนำที่เราเคยได้รับจากครู หากฝันเห็นครูสอนหนังสือ แสดงว่าอาจหมายถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  เลขเด็ด : 1, 2, 5
 • ฝันเห็น คอมพิวเตอร์ ทำนายฝัน ว่าอาจได้รับความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆ หากฝันเห็นคอมพิวเตอร์พัง แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร หากฝันเห็นคอมพิวเตอร์ถูกขโมย แสดงว่าอาจสูญเสียข้อมูลสำคัญ
  เลขเด็ด : 0, 2, 5
 • ฝันเห็น คลอดลูก ทำนายฝัน ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต เช่น อาจได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ อาจได้เปลี่ยนงาน หรืออาจได้แต่งงาน หากฝันเห็นคนรู้จักคลอดลูก แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีจากคนรู้จัก
  เลขเด็ด : 0, 1, 6
 • ฝันเห็น คอ ทำนายฝัน ว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร อาจมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น หรืออาจมีปัญหาในการพูดหรือแสดงออก หากฝันเห็นคอยาว แสดงว่าอาจเป็นคนที่พูดเก่ง หรือเป็นคนที่สื่อสารได้ดี
  เลขเด็ด : 0, 2, 4
 • ฝันเห็นค้าขาย ทำนายฝัน ว่าจะได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จในธุรกิจ หากฝันเห็นคนรู้จักกำลังค้าขาย แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีจากคนรู้จัก ได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จในธุรกิจ อาจได้กำไรจากการซื้อขาย หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งในธุรกิจ
  เลขเด็ด : 0, 2, 8
 • ฝันเห็น คุก ทำนายฝัน ว่าอาจรู้สึกถูกจำกัดหรือถูกควบคุม อาจรู้สึกมีภาระหรือความรับผิดชอบมากเกินไป หากฝันเห็นคนรู้จักอยู่ในคุก แสดงว่าอาจได้รับข่าวร้ายจากคนรู้จัก
  เลขเด็ด :  0, 4, 7
 • ฝันเห็น ค้างคาว ทำนายฝัน ว่าเห็นค้างคาวบินวนอยู่รอบๆ ตัว แสดงว่าอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาขัดขวาง หากฝันเห็นค้างคาวร้อง แสดงว่าอาจได้รับข่าวร้าย
  เลขเด็ด : 0, 4, 8